BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Бюджет образование

Заповед относно компонентите на формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2014 г.

Информация за разпределението на средствата по училища  и по компоненти на формулите за всяка дейност, утвърдени със Заповед № РД-09-101 от 20.02.2014 г. на Кмета на Община Чирпан

Заповед относно компонентите на формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2015 г.

Информация за разпределението на средствата по училища  и по компоненти на формулите за всяка дейност, утвърдени със Заповед № РД-09-210 27.02.2015 г. на Кмета на Община Чирпан

Заповед относно компонентите на формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2016 г.

Информация за разпределението на средствата по училища  и по компоненти на формулите за всяка дейност, утвърдени със Заповед № РД-09-67 от 15.02.2016 г. на Кмета на Община Чирпан

Заповед относно компонентите на формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2017 г.

Информация за разпределението на средствата по училища  и по компоненти на формулите за всяка дейност, утвърдени със Заповед № РД-09-094 от 27.02.2017 г. на Кмета на Община Чирпан

Заповед относно компонентите на формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2018 г.

Информация за разпределението на средствата по училища  и по компоненти на формулите за всяка дейност, утвърдени със Заповед № РД-09-115 от 28.02.2018 г. на Кмета на Община Чирпан

Бюджет на детските градини за 2018 г.

Заповед относно компонентите на формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2019 г.

Информация за разпределението на средствата по училища  и по компоненти на формулите за всяка дейност, утвърдени със Заповед № РД-09-110 от 01.03.2019 г. на Кмета на Община Чирпан

Изпълнение бюджет към 30.09.2019 г. детски градини и ЦПЛР

mig-chipran

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4