BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Местна комисия за борба с противообществени прояви

Състав 

Отчет за дейността за 2012

План за работата за 2013

Обществени възпитатели

Статут на обществения възпитател

Списък на кандидатите подали заявление да бъдат определяни за обществени възпитатели за 2015г., които се допускат до втори етап (събеседване)

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРЕЗ 2015Г.  СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ КРЪГ/ СЪБЕСЕДВАНЕ/.

Обществени възпитатели 2015 г.

График на лятната работа с деца за 2015 г. организирана от МКБППМН при Община Чирпан, ЦОП гр. Чирпан и Районно управление - Чирпан

График на дежурствата на обществените възпитатели в консултативния кабинет към МКБППМН

Конкурс за набиране на кандидати за обществени възпитатели за 2016 г.

График на дежурствата на обществените възпитатели в консултативния кабинет към МКБППМН за декември 2015 г.

Списък на кандидатите, които се допускат до събеседване за определяне за обществени възпитатели за 2016 г. 

Протокол от заседание на пленарния състав на МКБППМН проведено на 15.12.2015 г.

График на дежурствата на обществените възпитатели в консултативния кабинет към МКБППМН за януари 2016 г.

График на дежурствата на обществените възпитатели в консултативния кабинет към МКБППМН за февруари 2016 г.

План за работата за 2016 г.

График на лятната работа с деца за 2016 г. организирана от МКБППМН при Община Чирпан, ЦОП гр. Чирпан, Районно управление - Чирпан и ЦНСТДУ гр. Чирпан

График на дежурствата на обществените възпитатели в консултативния кабинет към МКБППМН за юли 2016 г.

Конкурс за набиране на обществени възпитатели за 2017 г.

Списък на кандидатите подали заявление да бъдат определяни за обществени възпитатели към МКБППМН през 2017 г., които се допускат до втори етап - събеседване

Класиране на кандидатите подали заявления да бъдат определяни за обществени възпитатели към МКБППМН, явили се на събеседване проведено на 09.12.2016 г.

Обществени възпитатели за 2017 г.

План за работа за 2017 г.

Протокол от заседание проведено на 18.12.2017 г.

Протокол от заседание проведено на 17.01.2018 г.

План за работа за 2018 г.

mig-chipran

December 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5