BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Обявления

Информационен бюлетин

Инвестеционно предложение

Съобщение за различните потоци отпадъци

Уведомление за инвестиционно предложение

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Железопътна Инфраструктура"

Уведомление за инвестиционно предложение от "Бъдещност" АД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "МИДАЛИДАРЕ АКВА" ЕООД

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект

Уведомление от "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Уведомление за инвестиционно намерение

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Железопътна Инфраструктура"

Важно съобщение

Обява до заинтересованите лица и общественост "Пенчев - 2002" ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост "Булмалц" ООД

 Съобщение за публично обявяване

Обява за среща за обществено обсъждане Електроенергиен системен оператор ЕАД

Обява до заинтересованите лица и общественост "АВВ - 2003"

Обява до заинтересованите лица и общественост "НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Обява до заинтересованите лица и общественост "Теленор България"

Обява от "Фреш Дейриз"ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост Народно читалище "П. К. Яворов 1867"

Обява до заинтересованите лица и общественост за реконструкция на улици в Община Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост за реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЕТ "Михаил Крумов"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Начев Фиш" ЕООД

Съобщение за публично обявяване на издаване на Разрешително за ползване на воден обект Язовир в с. Спасово

Съобщение за публично обявяване на издаване на Разрешително за ползване на воден обект Язовир в с. Държава

Обява до заинтересованите лица и общественост Илия Димов - Агро" ЕООД

Съобщение за публично обявяване за издаване на издаване на разрешително за използване на воден обект

Обява от "Цера Загора" ООД

Обява от "Градище Агро" ООД

Обява от "Градище Агро" ООД

Обява от "Димов грейн комерс" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост за закриване и реконструкция на общинско депо

Обява до заинтересованите лица и общественост за изграждане на сепарираща и компостираща инсталации на територията на гр. Чирпан

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект

Обява до заинтересованите лица и общественост от Агенция "Пътна инфраструктура"

Обява до заинтересованите лица и общественост от Теленор

Обява до заинтересованите лица и общественост за изграждане на довеждащ път до ПСОВ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЗК "Съгласие" с. Зетьово

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Чирпан 

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от " БЪДЕЩНОСТ" АД гр. Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост от " БЪДЕЩНОСТ" АД гр. Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Системно интегриране" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Системно интегриране" ЕООД

Съобщение за публично обяваване от басейнова дирекция

Обява до заинтересованите лица и общественост от Нацианална кампания "Железопътна инфраструктура"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "МЕДПЕТРОЛ" ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Обявления до заинтересованите лица и общественост от "Сани МЛ" ЕООД

Покана за участие в ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "БЕКД" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "КАОЛИН" ЕАД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Сани МЛ"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Община Чирпан"

Обява от "Био Ойлс Колев и Ко" ООД

mig-chipran

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5