BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”

На 28 декември 2011 година, Община Чирпан подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 година и стартира реализацията на проект № BG161PO001/1.1-12/2011/012 “ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”. Проекта е на стойност 822 242.55 лева и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Подробна информация за проект

Покана за пресконференция и първа копка

Покана на заключителна пресконференция и официална церемония по повод откриването на ЦНСТ

mig-chipran

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5