BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Декларации по чл.12 т.2

Светла Дончева - Главен експерт „Европейски програми и проекти”

Николай Гърдов - Главен счетоводител

Лиляна Енчева - Старши специалист ЕСГРАОН и гражданско състояние

Мария Тонева - Старши специалист "АОН" кметство Зетьово

Пенка Нанева - Главен специалист счетоводител

Владимир Вътев - Началник отдел „Европейски програми и проекти”

Жельо Димитров - Младши експерт „Спортни дейности и Секретар на МКБППМН”

Еленка Иванова - Старши специалист ЕСГРАОН и гражданско състояние

Танка Ангелова - Главен специалист "Бюджет и човешки ресурси"

Недялка Стайкова - Старши специалист касиер-счетоводител

Йорданка Георгиева - Главен специалист счетоводител

Господин Колев - Главен експерт ОМП

Катя Даскалова - Главен експерт счетоводител

Янка Кръстева - Старши експерт "ОПФ наеми и концесии"

Донка Дешкова - Главен специалист - счетоводител отдел "МДТ"

Атанаска Чапразова - Старши специалист "касиер събирач на приходи" отдел "МДТ"

Дарина Петкова - Началник отдел "МДТ"

Екатерина Александрова - Главен инспектор отдел "МДТ"

Станка Петкова - Главен специалист счетоводител отдел "МДТ"

Таня Стайкова - Главен специалист "Инвеститорски контрол"

Златка Танева - Старши специалист "АОН" кметство Спасово

Пенка Николова - Старши специалист "АОН" кметство Свобода

Златка Иванова - Старши специалист "АОН" кметство Гита

Диана Пройкова - Главен инженер отдел "ТСУ"

Иванка Танева - Главен специалист "Кадастър и регулации" отдел "ТСУ"

Иван Иванов - Главен специалист "Кадастър и регулации" отдел "ТСУ"

Марийка Петкова - Главен специалист "Кадастър и регулации" отдел "ТСУ"

Кина Милчева - Главен специалист АС контрол отдел "ТСУ"

Минчо Кънев - Финансов контрольор

Атанаска Енева - Младши специалист „Европейски програми и проекти”

Донка Нарлиева - Главен експерт "Бюджет и човешки ресурси"

Стайко Генов - Земестник кмет на Община Чирпан

Кичка Петкова - Кмет на Община Чирпан

Николай Комбаков - Главен специалист "Инвеститорски контрол"

Петко Петков - Кмет на с. Свобода

Манчо Манчев - Кмет на с. Рупките

Апостол Апостолов - Кмет на с. Ценово

Станка Господинова - Кмет на с. Винарово

Христо Христов - Кмет на с. Малко Тръново

Иван Танев - Кмет на с. Гита

Иванка Митева - Кмет на с. Целина

Димо Нецов - Кмет на с. Спасово

Виолета Тотева - Кметски наместник на с. Изворово

Иванка Гешева - Кметски наместник на с. Могилово

Татяна Илиева - Кметски наместник на с. Златна Ливада

Надежда Дженева - Главен специалист "Касиер-счетоводител"

Радина Иванова - Старши експерт "Еколог"

Калина Колева - Старши инспектор отдел "МДТ"

Блага Димитрова - Заместник кмет на Община Чирпан

Кристина Танева - Главен специалист „ДАП”

Общински съветници

 

mig-chipran

February 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2