BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Декларации по чл.12 т.1

Лиляна Енчева - Старши специалист ЕСГРАОН и гражданско състояние

Мария Тонева - Старши специалист "АОН" кметство Зетьово

Светла Дончева - Главен експерт „Европейски програми и проекти”

Танка Ангелова - Главен специалист "Бюджет и човешки ресурси"

Пенка Нанева - Главен специалист счетоводител

Недялка Стайкова - Старши специалист касиер-счетоводител

Иванка Танева - Главен специалист "Кадастър и регулации" отдел "ТСУ"

Иван Иванов - Главен специалист "Кадастър и регулации" отдел "ТСУ"

Станка Петкова - Главен специалист счетоводител отдел "МДТ"

Донка Дешкова - Главен специалист - счетоводител отдел "МДТ"

Еленка Иванова - Старши специалист ЕСГРАОН и гражданско състояние

Атанаска Чапразова - Старши специалист "касиер събирач на приходи" отдел "МДТ"

Пенка Николова - Старши специалист "АОН" кметство Свобода

Жельо Димитров - Младши експерт „Спортни дейности и Секретар на МКБППМН”

Владимир Вътев - Началник отдел „Европейски програми и проекти”

Катя Даскалова - Главен експерт счетоводител

Господин Колев - Главен експерт ОМП

Янка Кръстева - Старши експерт "ОПФ наеми и концесии"

Екатерина Александрова - Главен инспектор отдел "МДТ"

Дарина Петкова - Началник отдел "МДТ"

Таня Стайкова - Главен специалист "Инвеститорски контрол"

Кина Милчева - Главен специалист АС контрол отдел "ТСУ"

Антон Атанасов - Началник отдел "Административни услуги"

Марийка Петкова - Главен специалист "Кадастър и регулации" отдел "ТСУ"

Минчо Кънев - Финансов контрольор

Златка Иванова - Старши специалист "АОН" кметство Гита

Найден Найденов - Главен експерт "Системен Администратор"

Донка Нарлиева - Главен експерт "Бюджет и човешки ресурси"

Николай Гърдов - Главен счетоводител

Йорданка Георгиева - Главен специалист счетоводител

Славка Вълчанова - Старши специалист Деловодство и информация

Румяна Делчева - Младши експерт „Европейски програми и проекти”

Стайко Генов - Земестник кмет на Община Чирпан

Галина Казакова - Главен специалист архитектурно строителен контрол

Мария Илиева - Началник отдел „Образование, култура, социални дейности и екология”

Николай Комбаков - Главен специалист "Инвеститорски контрол"

Диана Пройкова - Главен инженер отдел "ТСУ"

Петко Минчев - Главен специалист „Социални дейности”

Димитър Божилов - Секретар

Венета Денева - Младши специалист „Европейски програми и проекти”

Димитър Славов - Младши юрисконсулт

Диана Калъпова - Специалист, контрольор екология

Стиляна Камбурова-Милчева - Старши специалист ЕСГРАОН и гражданско състояние

Иванка Гешева - Кметски наместник на с. Могилово

Виолета Тотева - Кметски наместник на с. Изворово

Татяна Илиева - Кметски наместник на с. Златна Ливада

Кристина Танева - Главен специалист „ДАП”

Надежда Дженева - Главен специалист "Касиер-счетоводител"

Радина Иванова - Старши експерт "Еколог"

Цветанка Генова - Кметски наместник нa с. Димитриево

Георги Николаев - Кметски наместник на с. Стоян Заимово

Иван Тодоров - Кметски наместник нa с. Държава

Силвия Колева - Специалист "Административно обслужване на ОБС"

Мария Минчева - Младши експерт "Европейски програми и проекти"

Теодора Иванова - Старши експерт ЕСГРАОН и гражданско състояние

Петър Танев - Директор дирекция "АПОФСД"

Силвия Троева - Специалист, контрольор екология

Иванка Петрова - Главен Юрисконсулт

Нели Цанева - Главен вътрешен одитор

Калина Колева - Старши инспектор отдел "МДТ"

Блага Димитрова - Заместник кмет на Община Чирпан

mig-chipran

February 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2